Vocabulari per temàtiques

Aquest material ha estat dissenyat per a treballar l’adquisició progressiva de vocabulari en valencià. Cada fitxa fa referència a una temàtica diferent i conté 20 paraules (castellà-valencià) amb un vocabulari específic de cada tema.

Es pot establir un dia a la setmana per a entregar una fitxa al nostre alumnat i així poder avaluar-lo setmanalment amb una prova de vocabulari. Per a la prova utilitzarem la part posterior de la fitxa com a plantilla d’examen. Com que cada fitxa conté 20 paraules, cada paraula escrita correctament en valencià pot puntuar 0,5 punt.

Al finalitzar la prova setmanal és aconsellable anotar al nostre quadern de registre les qualificacions obtingudes.

Temàtiques:

1 Material escolar               2 El cos

3 Altres aliments                 4 La casa.1

5 La casa.2                         6 A la muntanya

7 Les verdures                    8 Mesos i dies de la setmana

9 Les fruites                         10 A la platja

Descarrega’t el PDF de forma gratuïta

Vocabulari per temàtiques
Vocabulari per temàtiques